Over AssistMedia

AssistMedia is een dienst van PHC beheer BV. WIj werken aan online diensten voor de zorg met als doel de zorgverlening van onze klanten efficiënter te maken door het bieden van slimme oplossingen. Daarbij verliezen wij het persoonlijk contact tussen zorginstellingen en hun cliënten en patiënten, niet uit het oog.