BETER, meet de kwaliteit van leven

Kwaliteit van leven, PROMS PREMS en andere meetmethodiekenKwaliteit en veiligheid zijn waardevolle zaken voor uw patiënten en cliënten. Maar ook voor u en uw praktijk. Met BETER krijgt u inzicht in:

  • De kwaliteit van uw behandelingen
  • De kwaliteit van leven
  • De kwaliteit van de geboden totale zorg

BETER, maakt het uitvragen van PROMS en PREMS makkelijk

Als behandelaar wilt u zoveel mogelijk tijd aan uw patiënt of cliënt bieden. Administratieve handelingen zijn daarbij ook nodig maar dienen zo min mogelijk tijd in beslag te nemen. BETER begrijpt dat als de beste. Het uitreiken van de PROMS-vragenlijsten neemt daarom nagenoeg geen tijd in beslag. In veel gevallen kunt u de PROMS/PREMS direct vanuit uw EPD of ECD starten. 

BETER, voor uw patiënten en cliënten

Patiënten ontvangen automatisch een e-mail of pushbericht met daarin een link naar hun persoonlijke vragenlijst. Deze is voor uw patiënt of cliënt op ieder willekeurig moment en device te openen en in te vullen. Ook ontvangen zij op de juiste momenten de vervolgvragen of reminders wanneer de vragenlijst niet of niet volledig is ingevuld

BETER, rapporteren en bespreken van resultaten

Nadat tijdens het gehele behandeltraject alle vragen door uw patiënt of cliënt zijn beantwoord, ontvangt u een digitaal rapport met de uitkomst welke u al dan niet geautomatiseerd kunnen toevoegen aan het electronisch dossier. 

BETER, in felxibiliteit

U bepaalt zelf welke vragen u wilt stellen aan uw patënt of cliënt. Dit kunnen algemeen bekende vragenlijsten zijn zoals de CQ index of u kunt uw eigen vragenlijst samenstellen.

BETER, vergelijken

Met BETER vergelijkt u uw resultaten met de anonieme resultaten van collega's. Door te vergelijken kunt u de kwaliteit van uw behandelingen en die van uw collega's helpen verbeteren.

BETER, op het gebied van privacy

Door een slimme koppeling worden er geen persoonsgegevens gekoppeld aan de vragenlijsten die u uitstuurt. Slechts een e-mailadres of mobiel nummer is voldoende om de vragenlijst voor uw patiënt of cliënt te starten. Een slimme koppeling zorgt ervoor dat de resultaten toch op de juiste plek in het patiëntendossier terecht komen.